Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Studenci/doktoranci

Nawigacja Nawigacja

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

RÓWNIEŻ NA FACEBOOK

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Informacje ogólne

Wymiana bilateralna doktorantów i studentów UJ to wymiana przewidziana i realizowana w ramach porozumień o współpracy naukowej, które Uniwersytet Jagielloński zawarł z instytucjami zagranicznymi na szczeblu ogólnouczelnianym, wydziałowym i instytutowym.

Szczegóły dotyczące realizacji wymiany studentów i doktorantów UJ określone są w informacjach dla poszczególnych krajów partnerskich, ze względu na różne wymogi instytucji przyjmujacych. Zasady ubiegania się o wyjazdy, informacje o konkursie oraz podstawowe zasady realizacji wymiany na okres semestru lub roku akademickiego zawarte są poniżej.

Informacja o krótkoterminowych wyjazdach doktorantów do uczelni partnerskich znajduje się TUTAJ