Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Osoby do kontaktu

Wymiana bilateralna

Kraje europejskie:

dr Maria Kantor
ul. Czapskich 4, pok. 25
tel. 12 663 3014
maria.kantor@uj.edu.pl 

Kraje azjatyckie:

mgr Adriana Hołub-Palonka
ul. Czapskich 4, pok. 25
tel. 12 663 3015
adriana.holub-palonka@uj.edu.pl

Kraje Ameryki Płn., Ameryki Płd., Afryki oraz Australia:

mgr Małgorzata Paiak
ul. Czapskich 4, pok. 25
tel. 12 663 3044
malgorzata.paiak@uj.edu.pl

Program Erasmus+

dr inż. Izabela Zawiska
Dział Współpracy Międzynarodowej
ul. Czapskich 4, pok. 25
tel. 12 663 3013
izabela.zawiska@uj.edu.pl

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

RÓWNIEŻ NA FACEBOOK

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Lista bilateralnych porozumień o współpracy naukowej

Lista bilateralnych porozumień o współpracy naukowej, które Uniwersytet Jagielloński zawarł z zagranicznymi uczelniami i instytucjami szkolnictwa wyższego na szczeblu ogólnouczelnianym, wydziałowym i instytutowym

Dział Współpracy Międzynarodowej koordynuje współpracę naukową UJ z zagranicznymi uczelniami i instytucjami badawczymi na szczeblu ogólnouczelnianym; obsługuje stronę administracyjno-finansową wymiany pracowników, doktorantów i studentów z uczelniami partnerskimi szczebla ogólnouczelnianego oraz prowadzi elektroniczną bazę wszystkich porozumień bilateralnych.