Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Lista porozumień bilateralnych

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

RÓWNIEŻ NA FACEBOOK

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Lista bilateralnych porozumień o współpracy naukowej

Lista bilateralnych porozumień o współpracy naukowej, które Uniwersytet Jagielloński zawarł z zagranicznymi uczelniami i instytucjami szkolnictwa wyższego na szczeblu ogólnouczelnianym, wydziałowym i instytutowym

Dział Współpracy Międzynarodowej koordynuje współpracę naukową UJ z zagranicznymi uczelniami i instytucjami badawczymi na szczeblu ogólnouczelnianym; obsługuje stronę administracyjno-finansową wymiany pracowników, doktorantów i studentów z uczelniami partnerskimi szczebla ogólnouczelnianego oraz prowadzi elektroniczną bazę wszystkich porozumień bilateralnych.