Wymiana bilateralna - wyjazdy

Informacje ogólne

Wymiana bilateralna doktorantów i studentów UJ to wymiana przewidziana i realizowana w ramach porozumień o współpracy naukowej, które Uniwersytet Jagielloński zawarł z instytucjami zagranicznymi na szczeblu ogólnouczelnianym, wydziałowym i instytutowym. Więcej

 

Zasady ubiegania się studentów/doktorantów UJ o wyjazdy semestralne/roczne w ramach wymiany bilateralnej

Konkurs dodatkowy na wyjazdy do uczelni pozaeuropejskich w roku 2017/2018

Wymiana bilateralna - kraje europejskie i pozaeuropejskie

 

Kraje europejskie

Wyjazdy do uczelni europejskich są krótkoterminowe (do 30 dni).

Kraje pozaeuropejskie

 

 

 

 

 

 

 

 

Konkurs na wyjazdy w roku akad. 2018/19 zostanie ogłoszony w październiku br.