Zasady zawierania bilateralnych porozumień o współpracy naukowej między Uniwersytetem Jagiellońskim a instytucjami zagranicznymi

Porozumienia ogólnouczelniane

  • Przygotowaniem bilateralnych porozumień ogólnouczelnianych zajmuje się Dział Współpracy Międzynarodowej (osoby odpowiedzialne za poszczególne kraje).
  • Porozumienia ogólnouczelniane winny obejmować jednostki dydaktyczno-naukowe z co najmniej dwóch wydziałów UJ.
  • Porozumienia ogólnouczelniane mogą być spisane tylko w języku angielskim, najczęściej jednak porozumienia są sporządzone w języku obcym i w języku polskim.
  • Porozumienia ogólnouczelniane podpisuje Rektor lub Prorektor UJ.
  • Przed podpisaniem porozumienia ogólnouczelnianego, jednostki UJ zainteresowane prowadzeniem współpracy zobowiązane są do zabezpieczenia środków finansowych na jej prowadzenie i złożenia stosownej deklaracji w DWM.

Porozumienia wydziałowe i instytutowe

  • Przygotowaniem porozumień wydziałowych/instytutowych zajmuje się Wydział/Instytut (DWM służy swoją radą i doświadczeniem).
  • Porozumienia mogą być spisane tylko w języku angielskim, najczęściej jednak porozumienia są sporządzone w języku obcym i w języku polskim.
  • Porozumienia wydziałowe/instytutowe podpisuje Dziekan/Dyrektor Instytutu.
  • Przed podpisaniem porozumienia, jednostki UJ zainteresowane prowadzeniem współpracy zobowiązane są do zabezpieczenia środków finansowych na jej prowadzenie i złożenia stosownej deklaracji w DWM (diety i zakwaterowanie przygotowują bezpośrednio jednostki prowadzące współpracę). Zasada ta obowiązuje od 2001.
  • Kopie porozumień wydziałowych/instytutowych należy przekazać do DWM.

Przykładowe wzory porozumień wydziałowych/instytutowych w języku angielskim i polskim