O Dziale

Pokaż centrum Krakowa na większej mapie

Adres
ul. Czapskich 4
31-110 Kraków
Telefon
12 663-1229; 663-1104; 663-1273; 663-1475

procedury wyjazdowe i rozliczeniowe

12 663-3013; 663-3014; 663-3015; 663-1110

współpraca i wymiana bilateralna

Fax
12 422 17 57

Dział Współpracy Międzynarodowej - struktura, pracownicy, zadania

Dział Współpracy Międzynarodowej, który rozpoczął działalność 1 stycznia 1965 r., uczestniczy w realizacji polityki UJ dotyczącej współpracy międzynarodowej i związanymi z tym zadaniami.

Wewnętrznymi jednostkami Działu Współpracy Międzynarodowej są:

1) Sekcja ds. współpracy międzynarodowej: współpraca i wymiana bilateralna oraz umowy i wyjazdy w Erasmus+

Godziny pracy: 7:30-15:30

2) Sekcja ds. wyjazdów zagranicznych: procedury wyjazdowe i rozliczeniowe.

Godziny przyjmowania stron: 9:00-14:00

Zobacz Zadania DWM

RÓWNIEŻ NA FACEBOOK Facebook