Lista dystrybucyjna

KOMUNIKATY DWM

Informacje dla pracowników, doktorantów i studentów UJ o możliwościach stypendialnych, ofertach studiów, kursach językowych, szkołach letnich, międzynarodowych konferencjach czy innych wydarzeniach zagranicznych rozsyłane są pocztą elektroniczną i są dostępne na liście dystrybucyjnej Komunikaty DWM:

Instrukcja, jak się zapisać/wypisać się z listy:
Komunikaty DWM

Użytkownik listy otrzymuje pocztą elektroniczną wszystkie komunikaty wysyłane przez Dział Współpracy Międzynarodowej.

Do wypisania trzeba koniecznie skorzystać z tego samego konta, z którego użytkownik się zapisał, a nie z innego konta, na które wiadomości są przesyłane automatycznie (autoforward).

Zapytania merytoryczne do listy dystrybucyjnej prosimy wysyłać na adres:
info-dwm@uj.edu.pl

UWAGA: W sprawie ofert ogłoszonych w komunikatach zapraszamy do DWM tylko wtedy, gdy w danym komunikacie jest napisane, że bliższe informacje/broszury/formularze są dostępne w naszym dziale. Większość ofert otrzymujemy wyłącznie drogą elektroniczną i publikujemy je w całości. W takich przypadkach nie posiadamy żadnych dodatkowych danych.